Drage Fondovke, dragi Fondovci!


V iztekajočem se letu se je dogajalo marsikaj. Ministrstvo za okolje in prostor je v oktobru zavrnilo pritožbo družbe Bežigrajski športni park (BSP), s čimer je dokončno zavrnjena izdaja okoljevarstvenega soglasja za gradnjo megalomanskega Športnega parka Bežigrad. Nameravani poseg namreč ni skladen s predpisi o varstvu okolja, Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, medtem ko presoja skladnosti s predpisi o kulturni dediščini, kjer gre prav tako za hujše kršitve, sploh še ni bila opravljena. Kljub temu je družba BSP nato na upravno sodišče vložila tožbo proti Agenciji RS za okolje, čeprav bi bilo bolj smiselno in družbeno odgovorno, da bi pričela s pripravo novega projekta, sprejemljivega za kulturno dediščino in okolje. To dejanje skupaj z oktobrskim podaljšanjem družbene pogodbe za BSP v ljubljanskem mestnem svetu, tokrat kar za dve leti, napoveduje nadaljnje zavlačevanje postopkov in vztrajanje na nespodobni rešitvi ter s tern propadanje Plečnikovega stadiona.

Investitor bo poleg okoljevarstvenega in kulturnovarstvenega soglasja moral pridobiti tudi lastninsko pravico do naše zelenice oziroma parcele št. 312. V nepravdnem postopku za določitev pripadajočega oziroma funkcionalnega zemljišča je v letu 2015 skupaj z Mestno občino Ljubljana poskušal na vse pretege omajati verodostojnost izvedenca, ki je izdelal izvedensko mnenje, v katerem je potrjena pravica etažnih lastnikov do vrtov. Do odločitve sodišča bo sicer treba počakati še nekaj Časa, dejstvo pa je, da so v našem primeru po zakonu merodajni dokumenti iz Časa gradnje, s katerimi razpolagamo in po katerih sporno zemljišče pripada Fondovim hišam. Postopek je trenutno ustavljen, dokler ne bodo dokončani posamezni postopki za vzpostavitev etažne lastnine vseh hiš v naselju in določena pripadajoča zemljišča k posameznim stavbam, šele na koncu pa bo sodišče odločalo o skupnem pripadajoeem zemljišču k vsem stavbam.

Kljub številnim nezakonitostim, na katere opozarjamo že skoraj osem let, smo priča neverjetni zgodbi v članici Evropske unije, a družbeniki teh opozoril še vedno ne jemljejo resno ali pa so se ujeli v lastni klopčič, ki ga ne zmorejo razplesti. Veseli pa nas podpora vse več strokovnjakov in občanov alternativnim rešitvam obnove stadiona, ki varujejo kulturno dedišeino in ne predstavljajo drastionih posegov v okolje. Verjamemo, da bo javnost kmalu sprevidela, da pri projektu druthe BSP ne gre za javno-zasebno partnerstvo v dobro ohranitve spomenika in športa, pae pa predvsem za partnerstvo župana in investitorja.

želimo si čimprejšnje kulturnovarstvene in okoljsko vzdržne prenove stadiona in njegove ponovne uporabe ter lepše podobe našega naselja, zato naj vse hiše še naprej pridno varčujejo za nove fasade.

Vsem Fondovkam in Fondovcem, podpornikom in obiskovalcem spletne strani Iztepač želimo vesele božične praznike in srečno novo leto 2016, v katerem bo Fond praznoval 80. obletnico.

Ljubljana 22.12.2015, Koordinacijski odbor stanovalcev Fondovih hiš