Predstavitev

Fondove hiše ob Koroški ulici v Ljubljani, naselje osmih večstanovanjskih hiš s skupaj 17 vhodi oz. hišnimi številkami, je bilo zgrajeno v tridesetih letih 20. stoletja iz takratnega posebnega železniškega »Fonda za gradbo stanovanj in stanovanjskih hiš«, od koder je naselje dobilo ime FOND. O Fondu in bivalni kulturi je izdelana etnološka naloga »Fondove hiše« (povezava v delu), razvoj širšega območja pa opisuje leta 1940 izdana knjiga »Naš Bežigrad v luči zgodovine, kulture, gospodarstva« (povezava v delu).

Stanovalci Fondovih hiš in okoliški prebivalci smo zadnje desetletje z zanimanjem spremljali razvoj dogodkov v zvezi s prenovo Plečnikovega stadiona, od ustanovitve družbe za prenovo Stadion d.o.o., revizijskega poročila Računskega sodišča o pravilnosti poslovanja le-te in smotrnosti poslovanja MOL, obravnav Mestnega sveta in njegovih sklepov o predlogu Vladi RS za proglasitev stadiona za spomenik nacionalnega pomena, pa do poskusa z javno-zasebnim partnerstvom v sklopu družbe Bežigrajski športni park, d.o.o. (BŠP)  (predlog Sklepa o ustanovitvi gospodarske družbe BŠP, zapisnik 9. seje Mestnega sveta MOL, družbena pogodba za ustanovitev BŠP).

Od junija 2007 smo stanovalci Fonda ugotavljali, da se priprave na prenovo stadiona, ki se je veselimo že toliko časa, dogajajo nepregledno, zato smo začeli zadeve spremljati bolj natančno in z namenom opozarjanja na transparentnost in zakonitost postopkov ter z upanjem na človeku dostojno kulturo bivanjav aprilu 2008 sprejeli TEMELJNO LISTINO stanovalcev Fondovih hiš. S podpisom listine so polnoletni stanovalci Fonda potrdili skupni interes stanovalcev naselja in dali podporo koordinacijskemu odboru, kateremu predstavlja listina smernice za delovanje. Širši koordinacijski odbor predstavljajo predstavniki vseh posameznih vhodov Fondovih hiš, ožji koordinacijski odbor pa trije izmed njih.

 

Želimo vam vesele praznike in srečno novo leto 2014!

Temeljna listina (april 2008)

Deset fondovskih ZApovedi