5 razlogov, zakaj stanovalci nasprotujemo gradnji Bežigrajskega športnega parka:

  1. Projekt BŠP je po našem prepričanju okoljsko NESPREJEMLJIV.
  2. Projekt BŠP je nesprejemljiv tudi z vidika uničenja naše narodne kulturne dediščine.
  3. Za nas je nesprejemljivo, da je gradnja načrtovana na zemljišču, ki je že od nastanka naselja njegov integralni del, predstavlja zelene površine ter je po našem prepričanju naša last. Trenutno v zvezi s to zelenico poteka postopek pred sodiščem.
  4. Odločno nasprotujemo temu, da se ta projekt začne z nejasno finančno sliko.
  5. Negativno razmerje med socialnimi koristmi in socialno škodo

Stanovalci NIKOLI NISMO NASPROTOVALI IN ŠE VEDNO NE NASPROTUJEMO obnovi Plečnikovega stadiona. Vendar pa v skladu z osnovnimi civilizacijskimi normami in pravno državo zahtevamo, da se prenova izvede v SKLADU Z ZAKONI, tako da bo ohranjena izvirna Plečnikova dediščina, prav tako pa tudi naše ZDRAVJE IN ZDRAVO bivalno okolje.

Stanovalci Fondovih blokov, september 2012, april 2013